👻

FANTASY WINGS EFFECT

brand:BAEVFETIE88 + wings
Hiệu ứng Fantasy Wings là hiệu ứng đôi cánh từ một thế giới ảo tưởng không có thật, để có thể sử dụng hiệu ứng này, mọi người vào Element (thành phần) ---> tìm kiếm theo cấu trúc brand:BAEVFETIE88 + wings ---> nhấn Enter và nhận thành quả thôi nào.
brand:BAEVFETIE88 + wings
Thành quả là đây...
Hiệu ứng Fantasy Wings
Nếu bạn thấy bài viết mang lại giá trị thì đừng ngừng ngại chia sẽ nó, để lan tỏa điều tốt đẹp này. Tôi hy vọng sẽ giúp bạn ngày một tốt hơn.