Phần 1: 20 phím tắt trong Canva

Phím tắt trong Canva giúp các Designer thao tác nhanh hơn trong quá trình thiết kế của mình.

Phím tắt nhóm đối tượng

 • Ctrl + G: Chọn các đối tượng cần nhóm lại với nhau, xong nhấn tổ hợp phím Ctrl + G.
 • Ctrl + Shift + G: Quay lại trạng thái ban đầu.

Phím tắt lấy Text nhanh và các thuộc tính

 • Nhấn phím T trên bàn phím để lấy Text nhanh
 • Ctrl + Shift + L: Canh lề chữ về phía bên trái
 • Ctrl + Shift + R: Canh lề chữ về phía bên phải
 • Ctrl + Shift + C: Canh chữ vào giữa trung tâm
 • Ctrl + B: Tô đậm chữ
 • Ctrl + I: In nghiêng chữ
 • Ctrl + Shift + K: In hoa toàn bộ chữ

Sao chép và nhân đối tượng

 • Ctrl + D: Sao chép nhanh đối tượng
 • Ctrl + C, Ctrl + V: Sao chép đối tượng và dán đối tượng
 • Giữ phím Alt + Nhấn vào đối tượng và kéo:
 • Ctrl + Alt + C: Sao chép phông chữ của đối tượng
 • Ctrl + Alt + V: Dán phông chữ của đối tượng vừa sao chép

Di chuyển đối tượng

 • Ctrl + Shift + Nhấn vào đối tượng: Di chuyển đối tượng theo chiều ngang
 • <- -> : Di chuyển đối tượng với kích thước 1 px
 • Shift + <- -> : Di chuyển đối tượng với kích thước 10 px
 • ESC: Bỏ chọn đối tượng

Lấy hình khối:

 • C: Lấy hình tròn

Thêm liên kết vào đối tượng

 • Ctrl + K: Thêm liên kết vào đối tượng