Canva 101
Search…
Giới thiệu
Là nơi chia sẽ các kiến thức về thiết kế Canva
Hi chào mọi người mình là Lực, là một người yêu thích lĩnh vực Digital Marketing cũng như viết Blog.
Đây là nơi mình sẽ chia các kiến thức liên quan đến việc thiết kế Canva và cũng rất mong được mọi người giúp sức cùng nhau xây dựng Cộng đồng Canva vững mạnh.
Tham gia cộng đồng tại đây:
Tài khoản Canva miễn phí:
Last modified 1mo ago
Copy link